كلينيك ليزرموهاي زائد , كلينيك ليزر مو , ليزر موهاي زائد , قيمت ليزر مو
 

تعريف شركت سهامي خاص طبق قانون

طبق قانون تجارت لايحه اصلاحي ماده ۴ نوع دوم شركت سهامي خاص به اين صورت تعريف مي شود :

شركت ‌هايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي خاص ‌ناميده مي‌شوند.

تعريف ساده از شركت سهامي خاص

قبل از اينكه اقدام به ثبت شركت سهامي خاص كنيد بهتر است آشنايي كامل در رابطه با اين نوع شركت ها بدست بياوريد . شركت سهامي خاص شركتي است بازرگاني (حتي اگر موضوع عمليات آن ٬ امور بازرگاني نباشد) كه تمام سرمايه آن منحصراً توسط موسسين تامين مي گردد و سرمايه آن بر خلاف شركت با مسئوليت محدود كه سرمايه نقدي مي باشد به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام ٬ بعد از ثبت شركت سهامي خاص بر اساس مبلغ اسمي سهام مي باشد.

موضوع شركت سهامي خاص

طبق قانون تجارت لايحه اصلاحي ماده ۲ موضوع شركت سهامي خاص به اين صورت تعيين مي شود :

شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي‌شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد و بايد توجه داشت كه شركت هاي سهامي خاص مي توانند موضوع غير بازرگاني هم داشته باشند.

نكته: موضوعاتي كه مجوزي است اگر در موضوع اساسنامه آورده شود بايد جواز آن موضوع را از مرجع صادر كننده جواز ٫ كسب و اخذ نمود.

تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص

طبق قانون تجارت لايحه اصلاحي ماده ۳ تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص به اين صورت تعيين مي شود :

در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد و در شركت سهامي خاص حداكثر تعداد شركاء تعيين نشده است و مي تواند هر تعداد شريك و سهامدار كه شركت لازم دارد در شركت عضو و سهامدار و شريك شود.

نام شركت سهامي خاص

طبق قانون تجارت لايحه اصلاحي نام شركت سهامي خاص به اين صورت بايد قيد شود :

در شركت ‌هاي سهامي خاص عبارت (شركت سهامي خاص) بايد قبل از نام‌ شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ ها و آگهي‌ هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.

 به زبان ساده تر مي توان گفت در تمامي اوراق و اطلاعيه و سربرگ شركت و هرجايي كه نام شركت آورده مي شود بايد در كنار نام شركت عبارت سهامي خاص قيد شود. اين موضوع براي تمامي شركت ها و موسسات لازم الاجرا مي باشد.

در حال حاضر به علت وجود شركت هاي زياد در ايران نام هاي تك سيلابي تا سه سيلابي تقريباً ثبتشان سخت شده است ولي موسسه ذهن ناب مي تواند در اين مرحله براي اخذ نام هاي تك سيلابي به بالا شما را ياري رساند.

در اداره ثبت شركت ها بعد از تعيين نام شركت ٬ نام تائيد شده به مدت ۶۰ روز براي آن شركت محفوظ مي ماند و بعد از آن هر شخص ديگري مي تواند آن نام را براي شركت خود انتخاب نمايد.

براي ثبت شركت سهامي خاص بايد حداكثر ۵ نام را براي موسسه ثبت شركت ذهن ناب مشخص كنيد كه بر اساس اولويت باشد. براي تعيين نام حتماً با موسسه مشورت كنيد تا زمان شما براي تعيين نام طولاني نشود و نام هاي مجوزي جزو نام شما نباشد.

سرمايه شركت سهامي خاص در موقع تاسيس

طبق قانون تجارت لايحه اصلاحي سرمايه شركت سهامي خاص در موقع تاسيس به اين صورت است :

در موقع تأسيس سرمايه شركت‌هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر‌باشد. در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان‌ حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي ‌تواند انحلال آن را‌ از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.

به زبان ساده مي توان گفت سرمايه شركت سهامي خاص حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال معادل يكصد هزار تومان مي باشد كه در زمان تاسيس شركت لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانك‌ها سپرده گذاري كرد. هرگاه قسمتي از تعهد مؤسسين به صورت غيرنقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي ‌حساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه نمود. براي سرمايه غير نقدي نظر كتبي‌ كارشناس رسمي وزارت دادگستري الزامي مي باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

[ ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۵۰:۲۶ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

ثبت تغييرات براي انواع شركت در  موسسه ثبتي ذهن ناب

به موجب ماده ي ۲۰۰ قانون تجارت ثبت تغييرات ذيل در شركت ها الزامي است:

 • تغيير اساسنامه
 •  تمديد مدت شركت،زايد بر مدت مقرر
 •  انحلال شركت،حتي در مواردي كه انحلال به واسطه ي انقضاي مدت شركت صورت گيرد.
 • تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركا يا خروج بعضي از آن ها از شركت.
 • تغيير اسم شركت
 •  و در هر تقسيم راجع به مورد معين ماده ي ۵۸ قانون تجارت در ماده ي ۵۸ قانون تجارت در ماده ي نهم نظامنامه ي قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغيير مدير يا مديران شركت هم افزوده شده است.

ثبت تغييرات در  شركت

براي هر شركتي قبل و بعد از ثبت ممكن است در مسير انجام فعاليت تغييراتي پيش بيايد . مانند : كاهش و افزايش سرمايه , تغيير نام شركت ؛ تغيير موضوع شركت , تغيير محل و آدرس شركت , تغيير شركا و يا ورود و خروج عضو  , تغيير حق امضا و سمت اعضاي هيئت مديره، تغيير بازرسين و در برخي از موارد نيز منجر به انحلال شركت مي شود . براي هر نوع تغييري در شركت همه تصميمات بايد مراحل قانوني خود را طي كند و در نهايت به اطلاع اداره ثبت شركت ها برسد .

براي ثبت تغييرات شركت در ابتدا بايد جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده و همچنين مجمع هيئت مديره بايد تشكلي شود تا در خصوص تغييراتي كه قرار بر اعمال آنها مي باشد تصميم گيري شود و در نهايت صورت جلسه اي رسمي و قانوني به امضاء تمام شركا بايد برسد . براي اين كار بهترين كار برخوداري از راهنماي كارسناسان ما در موسسه ثبتي ذهن ناب مي باشد . براي ارتباط با موسسه ذهن ناب جهت تغييرات شركت خود مي توانيد با شماره هاي تماس زير ارتباط برقرار كنيد :

09122938218  –  02188564596

 

در اسرع وقت روند ثبت تغييرات شركت شما را انجام خواهيم داد  .

شركت ها مي توانند بعد از انجام ثبت هر تغييراتي را  كه مربوط به شركت مي باشد را  تغييراتي را اعمال كنند . منظور از تغييرات و تصميمات شركت ها،كليه تغييرات و تصميمات شركت است كه طي مجمع عمومي عادي يا مجمع عمومي فوق العاده يا در جلسات هيأت مديره بنا به ضرورت هايي صورت مي گيرد.

ثبت تغييرات شركت ها مستلزم تنظيم و ارايه صورتجلسه متناسب با موضوع تغييرات و ارايه آن به مرجع ثبتي است. اداره ي كل شركتها در صورت صحت صورتجلسه و رعايت كردن كليه اصول و قواعد قانوني آن و مطابقت موارد آن با پرونده ي اصلي، آگهي تغييرات ثبتي را صادر نموده كه در روزنامه رسمي و محلي اطلاع رساني شود.در ذيل ضمن پرداختن به نحوه ي اعمال تغييرات در شركت،به مراحل ثبت تغييرات شركت مي پردازيم.

ثبت شركت و تغييرات آن در موسسه ذهن ناب

موسسه ثبتي حقوقي ذهن ناب همشهري با هدف ارائه خدمات تخصصي به صورت حرفه اي به كليه مشتريان , توسط آقاي كاميار كبريتي و جمعي از متخصصان در اين امور راه اندازي گرديد و همواره مشتري مداري و بكار گيري روش هاي نوآورانه و خلاقانه را در خط مشي هاي خود بصورت برجسته سرلوحه قرار داده است. اين مجموعه , با بيش از ۷ سال سابقه فعاليت حرفه اي , آمادگي جهت ارائه مشاوره در زمينه هاي ثبت و تغييرات شركت مسئوليت محدود , سهامي خاص , سهامي عام , تضامني , موسسات غير تجاري , نسبي , تعاوني , شركت هاي هلدينگ و … ) , انجام امور حقوقي توسط وكيل با سابقه , ثبت صورتجلسات شركت ها به صورت كاملاً تخصصي , ثبت برند و علائم تجاري و همچنين ارزيابي و خريد و فروش برند و علامت تجاري , اخذ كارت بازرگاني , ثبت شركت در مناطق آزاد (مثل  ثبت شركت دارويي , ثبت شركت تبليغاتي , ثبت شركت اجاره خودرو , ثبت شركت باربري , ثبت شركت حمل و نقل بين المللي هوايي ,  ...), اخذ جواز كسب , اخذ جواز تاسيس , ثبت اختراع و ايده هاي فكري , اخذ كد اقتصادي و ….. هم را دارد.  در دنياي پويا و حرفه اي امروزه , زمان يكي از گرانبهاترين منابع هر شركت و سازماني و به طور كل هر شخص حقيقي و حقوقي است و گروه ثبتي ذهن ناب همشهري با علم به اين واقعيت , تمام تلاش خود را در جهت پيشبرد اهداف شما مشتريان و كاربران گرامي بكار گرفته و خود را متعهد به ارائه بهترين خدمات و ارائه سرويس ها با حداكثر كيفيت و سرعت مي داند تا پاسخگوي اعتماد شما باشد. در اين پايگاه اينترنتي سعي بر آن بوده است كه از تجربيات كليه كاربران , وكلا , صاحبنظران و ساير افراد برجسته حقيقي و حقوقي استفاده شده و در حد توان , اطلاعات مناسبي جهت استفاده قرار داده شود.

 

انواع صورتجلسات تغييرات

در شركت ها و موسسات غير تجاري صورتجلسات به طور كلي به انواع زير تقسيم مي شوند:

 • صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
 • صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده
 • صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 • مجمع عمومي عادي ساليانه
 • صورتجلسه هيات مديره
 • مجمع عمومي عادي
 • مجمع عمومي عادي شركاء

دستور صورتجلسات تغييرات اختياري

صورتجلساتي كه با توجه به تغييراتي كه بنا با اختيار صاحبان شركت انجام مي شود صورت مي پذيرد. به عنوان مثال مهمترين و پر كاربردترين اين تغييرات به شرح زير مي باشد:

 • تغيير نام شركت ؛
 • تغيير موضوع شركت ؛
 • تغيير نشاني شركت ؛
 • افزايش سرمايه شركت ؛

 • ادامه مطلب
  امتیاز:
   
  بازدید:
[ ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۴۲:۳۰ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

هزينه هر كيلو بار هوايي به استراليا

براي تعيين هزينه فريت بار به شهرهاي استراليا بار ها به سه وزن تقسيم بندي مي شوند :

 • وزن ۴۵ تا ۱۰۰ كيلو گرم
 • وزن ۱۰۰ تا ۳۰۰ كيلو گرم
 • وزن ۳۰۰ به بالا و تناژ بالا

هر چه بار وزنش بالاتر رود هزينه ارسال نيز كمتر خواهد شد .

 

يكي از كوچكترين قاره جهان استراليا مي باشد با وجود اين تعريف براي استراليا كه كوچكترين قاره جهان است اما يكي از پيشرفتع ترين كشورهاي توسعه يافته در دنيا مي باشد . در سال ۱۹۰۱ استراليا به يك كشور مستقل تبديل شد كه استقلال خود را از كشور بريتانيا گرفت . ششمين كشور پهناور جهان را استراليا به خود اختصاص داده است كه به دليل دارا بودن به صحراهاي بزرگ و پهناور و به علاوه در اين كشور له دليل آب و هواي آن كانگروهاي زيادي زندگي مي كنند كه به سرزمين كانگوروها مشهور است .

فريت بار به استراليا

به دليل پيشرفت استراليا از هر لحاظ اين كشور به يك كشور مهاجر پذير تبديل شده است و دولت استراليا نيز براي مهاجران به اين كشور تسهيلات و امكانات زيادي را فراهم آورده است .

از نمونه از اين امكانات مي توان به موارد ذيل اشاره كرد : موقيعت هاي شغلي فراوان همانند مراكز صنعتي و پزشكي , امكان تجارت بين المللي , امكان همكاري هاي رفاهي و تحصيلاتي و …. مي توان نام برد .

كشور استراليا با تمام امكاناتي كه براي مهاجرت دارد براي افراد تحصيل كرده مكان مناسبي به براي ادامه ي تحصيل مي باشده كه از طريق كشور استراليا از دانشگاه هاي بزرگ و معتبرانگليس مدرك تحصيلي دريافت كنند و ادامه تحصيل بدهند . بسياري از افراد تحصيل كرده كشورمان براي ادامه ي تحصيل به كشور استراليا مهاجرت مي كنند .

براي مسافرت يا ادامه ي تحصيل به استراليا هر مسافر مي تواند در اندازه و مقدار مشخص شده با قانون هوايي بار با خود ببرد . در بين اين مسافران يا مهاجرت كنندگان برا ادامه ي تحصيل يا براي زندگي افردي هستند كه دوست دارند لوازم شخصي خود را نيز با خود ببرند كه در اين صورت شركت هوايي فريت بار بار مسافران را براي ارسال به استراليا اين خدمات مهم را انجام مي دهند .

فريت بار به استراليا با بهترين خدمات

فريت بار به استراليا براي براي مسافرين محترم در شركت فريت بار پادميرا راه براي ارسال بهترين خدمات را براي مشتريان انجام خواهد داد . كسلني كه قصد سفر به استراليا را دارند بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه براي فريت بار ( ارسال بار به استراليا ) بايد حدود ده روز قبل از پرواز خودشان به استراليا بار هاي خود را براي ارسال به شركت فريت بار پادميرا راه تحويل دهند تا در استراليا نيز به موقع بار خود را تحويل بگيرند . در قسمت پايين خدماتي كه شركت پادميرا راه براي ارسال بار به استراليا انجام مي دهند را توضيح مي دهيم :

خدمات ارسال بار , فريت بار به استراليا

 • بسته بندي لوازم شخصي و يا اثاثيه منزل ( مبلمان , گيتار , پيانو , كيف , چيني , اثاثيه و لوازم شكستني و …. ) با قوانين و استاندارد هاي هوايي
 • بار گيري بسته هاي آماده براي انتقال به فرودگاه
 • انجام تشريفات گمركي با و بدون حضور مسافر : در مواردي برخي از مسافران مي خواهند كه امور گمركي خودشان را انجام دهند كه در اين صورت كارشناس فريت بار پادميرا راه را همراهي مي كنند .
 • پالت بندي بار متخصان بسته بندي فريت بار پادميرا راه در صورت صلاح ديد و شكننده بودن بار براي اينكه به بار آسيبي نرسد آن را پالت بندي مي كنند تا هيچ گونه آسيب به بار مسافران محترم نرسد .
 • دريافت بار نامه براي ارسال بار به استراليا ( فريت بار به استراليا )

هزينه ارسال بار به استراليا

بيشترين شهرهايي كه از كشورمون ايران براي آنجا بار ارسال مي شود , ارسال به سيدني , ارسال به ملبورن , ارسال بار به آدلايد , بريزبين و پرت مي باشد . براي ارسال بار به هر يك از شهر هاي ذكر شده هزينه ي ارسال ( هزينه فريت بار ) متفاوت مي باشد كه مسافران عزيز بايد به اين نكته نيز توجه كنند براي اطلاع بيشتر در اين باره مي توانيد با مشاورين پادميرا راه تماس بگيريد . از اين جهت هزينه ارسال براي شهرهاي استراليا متفاوت است كه دور و نزديكي و مسافت هر شهر را در نظر مي گيرند . در ميان اين شهرها دو شهر سيدني و ملبورن تقريبا هزينه اي يكسان دارند .

فريت بار به استراليا و نظارت گمرك استراليا به بار مسافري

براي ارسال بار به استراليا و يا هر كشوري ديگر بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشيم كه بار نبايد هيچ گونه آلودگي داشته باشد . مواردي مانند :

باري كه با بسته دبندي چرمي است بايد سم زدايي بشود . گمرك استراليا براي در امان بودن از ورود هرگونه آلوديگي تدابيري انديشيده است كه براي اين كار مكاني به عنوان قرنطينه در نظر گرفته است كه در صورت مشاهده هر نوع بار مشكوك به آلودگي آنها را در آنجا براي بررسي مي فرستند .

بايد به اين نكته نيز توجه كنيم كه گمرك استراليا بسته بندي هاي كه با كارتن مخصوص فريت بار ( ارسال بار ) انجام شده است را به هيچ وجه هيچ گونه ايرادي نمي گيرند بنابرين مسافران محترم براي ارسال بار به استراليا در ارسال بار و روش بسته بندي آن بايد دقت زيادي شود .

در ارسال بار هوايي ( فريت بار ) بارهايي كه مربوط به لوازم شخصي و لوازم منزل باشند مانند : ظروف شكستني , البسه , ظروف و لوازم آشپزخانه , كيف و كفش , و …. نياز به پرداخت ماليات نمي باشند و از ماليات معاف هستند و فقط هزينه حمل بار داخل فرودگاه دريافت ميشود .


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۰۶:۰۰ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

هزينه ثبت برند و علامت تجاري

هزينه ثبت برند يا ثبت علامت تجاري شامل موارد زير مي باشد :

مرحله اول ثبت برند و علامت تجاري :

 • ثبت نام حساب كاربري و درخواست اقرارنامه.
 • ثبت و تنظيم اظهارنامه علامت تجاري (براي هر نام به صورت جداگانه).

فقط در صورت تائيد نام درخواستي و بلامانع بودن از نظر مشابهت و مغايرت ٬ ادامه كار مقدور مي باشد.

مرحله دوم (بعد از تائيد اداره مالكيت معنوي) :

 • حق الوكاله وكيل.
 • پرداخت روزنامه تقاضا برند و علامت تجاري.
 • پرداخت روزنامه رسمي.
 • پرداخت حق الثبت و حق التمبر گواهينامه برند.
 • دريافت گواهينامه يا تصديق برند و علامت تجاري ثبت شده و انحصار ۱۰ ساله علامت تجاري.

هزينه ثبت برند

در صورتي كه تمايل به ثبت برند و علامت تجاري خود داريد و اين افتخار را مي خواهيد به موسسه ثبت شركت ذهن ناب بدهيد ٬ فرم زير را پرينت گرفته و تكميل كنيد و با مدارك هويتي مورد نظر براي موسسه توسط ايميل يا فايل ضميمه زير ارسال كنيد تا در سريعترين زمان و بهترين كيفيت برند و علامت تجاري شما به ثبت برسد. حتما طبقات برند و علامت تجاري را مطالعه و طبقه برند و علامت تجاري خود را مشخص نمايئد.

 

نكته بسيار مهم در مورد ثبت بين المللي برند

بدينوسيله در خصوص ثبت بين المللي قوياً تاكيد مي گردد كه ثبتي به عنوان ثبت بين المللي يكپارچه  وجود ندارد و ثبت هر يك از مصاديق مالكيت صنعتي مطابق معاهدات و كنوانسيون ها در قلمرو كشورها يا اتحاديه هاي عضو آنها مطابق مقررات مربوطه صورت مي گيرد و تبليغاتي با عناوين ثبت بين المللي يا جهاني به صورت يكپارچه با وعده هايي چون شركت در نمايشگاه هاي بين المللي و سوء استفاده هاي احتمالي ديگر متقلبانه بوده و بي پايه و اساس مي باشد. به متقاضيان ثبت برند و علامت تجاري توصيه ميگردد كه در ارتباط با نحوه اقدامات و رويه هاي ثبت در وهله اول از مشورت هاي موسسه حقوقي ذهن ناب همشهري بهره بگيرند و راهنمايي ها و دستور العمل هاي وكلاي موسسه را استفاده نمايند.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۵۷:۴۳ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

آپانديسيت چيست؟

آپانديسيت چيست؟ : آپانديسيت از روده‌ي بزرگ شروع مي شود و يك التهاب بافتي است. محل آپانديس سمت راست و پايين شكم است. شكل لوله اي است كه از روده‌ي بزرگ خارج مي‌شود. آپانديس هيچ عملكرد حياتي را براي بدن ندارد و بدون داشتن آپانديس نيز يك زندگي عادي مي توان داشت. بنابر مطالعات نقش آپانديس در ايمني است، ولي تاكنون اثبات قطعي نداشته است در كل هدف از وجود آپانديس ناشناخته است و تاكنون نقش اساسي و خاصي به ان منتسب نشده است.

آپانديسيت

آپانديس اگر ملتهب  شود در نهايت منفجر مي شود و در شكم پخش مي شود كه بدترين و خطرناك ترين شرايط را به دنبال خواهد داشت كه در صورتي كه مراجعه به هنگام انجام نشود حتي منجر به مرگ نيز مي شود. با اين وجود زندگي بدون آپانديس هيچ عواقبي نخواهد داشت. آپانديسيت  اغلب بين ۱۰ تا ۳۰ سالگي  ديده مي شود. علايم شايع آن عبارت است از درد اطراف شكم، تورم شكم، تب با درجه پايين، حالت تهوع  وكاهش اشتها. آپانديسيت سبب ميوشد تا قسمت راست و پايين شكم درد كند و هرچه التهاب بيشتر شود درد اين قسمت افزايش خواهد يافت و شديدتر مي شود.

يكي از علل آپانديسيت ، انسداد آپانديس است. آپانديس  وقتي به دلايل مختلف مسدود مي شود منجر به ايجاد ضايعات باكتري مي شود و سبب تشكيل چرك و عفونت مي شود. اگر  آپانديسيت  به موقع درمان نشود بايد حتما جراحي شود ممكن است آپانديسيت حاد يا مزمن باشد. در ايالات متحده، يكي از غلل شايع  درد شكمي آپانديسيت است و پنج درصد از آنها در معرض  آپانديسيت هستند.

از جمله روش هاي معاينه براي تشخيص آپانديسيت آزمايش ادرار، سونوگرافي، ترموگرافي و لاپاروسكوپي است.

با توجه به اندازه و محل قرار گرفتن آپانديس كه نزديك ارگان‌هاي ديگرقرار گرفته باشد تشخيص بين اينكه كدام بيماري هست كمي سخت است، از جمله بيماريها عبارتند از:  بيماري‌هاي شكمي و لگني و يا شروع درد زايمان در دوران بارداري باشد.  روش هاي درمان آپانديسيت آنتي‌بيوتيك و آپاندكتومي است. آپاندكتومي عوارضي مانند عفونت زخم و آبسه است.

علت شيوع آپانديست

يكي از علل رايج درد شكم است كه سريعا بايد جراحي شود، در سال  ۲۵۰،۰۰۰ مورد آپانديس  وجود دارد كه نشان مي دهد ۱ ميليون بيمار بستري  در روز وجود دارد. شيوع آپانديسيت از دهه ۱۹۴۰ به صورت پيوسته كاهش يافته است و ميزان بروز به آپانديسيت ۱۰ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است. آپانديسيت عموما در ۷٪ از جمعيت ايالات متحده رخ مي‌دهد. علت آپانديسيت در كشورهاي آسيايي و آفريقايي به دليل  رژيم غذايي ساكنان اين مناطق  است. اگر فيبر غذا كم باشد ميزان ابتلا به اپانديسيت بيشتر مي شود. ميزان آپانديسيت در مردان به اندازه  ۱٫۴ برابر بيشتر از خانم ها است. سن متوسط آپاندكتومي ۲۲ سال است. در سال‌هاي سالمندي ميزان بروز آپانديسيت كاهش مي‌يابد. ميانگين سني كه آپانديسيت در اطفال ۶ الي ۱۰ سال است.

روش تشخيص آپانديسيت

آپانديسيت مي‌تواند شبيه به ساير بيماري‌ها از جمله مشكلات كيسه صفرا، عفونت مثانه يا عفونت ادراري، بيماري كرون، گاستروانتريت، سندرم روده‌ي تحريك‌پذير (IBS)، يبوست، عفونت روده و مشكلات تخمدان  باشد كه در اين صورت تشخيص آپانديسيت از ساير بيماري ها بسيار مشكل است، مگر اينكه علايم معمولي مربوط به آپانديسيت مشاهده شود كه تقريبا نصف افراد هم همين علائم را مشاهده مي كنند. اگر علائم آپانديسيت معمولي نباشد در اين صورت  نياز به آزمايش هاي بيشتري داريد تا به طور قطع آپانديسيت تشخيص داده شود براي مثال پزشك با پرسيدن سوالات كليدي مي تواند سريع تر به نتيجه برسد و تشخيص بهتر و دقيق تري بدهد.تشخيص اينكه واقعا بيمار درگير آپانديسيت است واقعا چالش برانگيز است.

سوالاتي كه به تشخيص آپانديسيت كمك مي كند عبارتند از :

 • از كي درد شكم احساس مي كنيد؟
 • درد شكم شما به صورت رفت و برگشتي است؟
 • چقدر درد شكم شما شديد است؟
 • درد شكم شما چه موقعي افزايش مي يابد؟
 • درد شكم شما چه موقعي تسكين مي يابد؟
 • تب داريد؟
 • احساس تهوع داريد؟
 • چه علايم و نشانه‌هاي ديگري داريد؟

آزمايشاتي كه براي تشخيص آپانديسيت كمك مي كنند عبارتند از :

محل درد و التهاب براي تشخيص مورد معاينه قرار مي گيرد:قسمتي از شكم كه مربوز به آپانديسيت است براي تشخيص كمي فشار به اين قسمت وارد مي شود و وقتي فشار ناگهاني رها مي شود درد در اين ناحيه افزايش يابد و اين سبب مي شود درد آپانديسيت بدتر شود.

آزمايش ادرار براي بررسي عفونت :

آزمايش ادرار براي بررسي عفونت مجاري و همچنين وجود سنگ كليه بررسي مي شود، در آزمايش ادرار گلبول قرمز، سفيد و باكتري در ادرار تشخيص داده مي شود، ادرار اگر غيرطبيعي باشد نشان دهنده التهاب و يا وجود سنگ در كليه است، در مواقعي كه ادرار غيرطبيعي است احتمال آپانديسيت نيز وجود دارد به دليل اينكه مثانه و آپانديس نزديك به هم هستند. اگر التهاب آپانديسيت بزرگ باشد به حفره‌ي رحم و مثانه پيش‌روي مي كند و سبب ادرار غير طبيعي مي شود. با اين وجود بيشتر بيماراني كه مبتلا به آپانديسيت هستند ادرار طبيعي دارند. محققان مي گويند وجود يك پروتئين قابل تشخيص در ادرار نشاندهنده آپانديسيت است.

آزمايش خون براي بررسي عفونت بدن:

اگر عفونت شما افزايش يابد تعداد گلبول هاي سفيد نيز افزايش خواهد داشت. البته با وجود هر نوع عفونت و يا التهابي گلبول هاي سفيد در بدنتان افزايش مي يابد، در نتيجه با ارزيابي تعداد گلبول هاي سفيد هم نمي توان نتيجه گرفت كه در معرض آپانديسيت قرار گرفته ايد.

اشعه ايكس از شكم :

تصويربرداري اشعه ايكس شكم به تشخيص قطعه مدفوع سخت شده انسدادي آپانديس كه عامل آپانديسيت است، كمك مي كند. اين روش بيشتر روش تشخيص در كودكان است ولي در مواقعي احتمال آپانديسيت بدون اين قطعه مدفوع هم وجود دارد.

سونوگرافي براي تشخيص التهاب آپانديسيت :

سونوگرافي بهترين روش براي تشخيص اوليه آپانديسيت است. سونوگرافي يك روش بدون درد و با كمك امواج صوتي تصاويري را  براي شناسايي ارگان‌هاي داخلي بدن نمايش مي دهد. آپانديس بزرگ و آبسه از طريق سونوگرافي قابل نمايش هستند. در سونوگرافي آپانديس سالم مشاهده نمي شود ولي مخصوصا در زنان مي تواند بسيار مفيد باشد زيرا بيماري هاي مشابه كه شامل بيماري التهابي لگني، تخمدان‌ها، لوله‌هاي فالوپ و رحم  را رد كند.

باريم انما :

باريم يك آزمايش با تصويربرداري اشعه ايكس است در اين آزمايش باريم مايع به داخل روده وارد مي‌شود تا كولون پر شود كه سبب مي شود التهاب در ناحيه آپانديس و مشكلات روده‌اي مشابه با بيماري آپانديسيت تشخيص داده شود در اين صورت مطمئن خواهيم شد كه بيماري كرون هست يا نه.

آزمايش سي تي اسكن :

اين روش در بيماراني كه باردار نيستند انجام مي شود كه در اين صورت سي تي اسكن از ناحيه آپانديس سبب تشخيص آپانديسيت، آبسه‌ مي شود و بيماري هايي كه در داخل شكم و لگن هستند وعلايم مشابه با آپانديسيت دارند را رد مي كند.
معاينه‌ي ركتوم در تشخيص آپانديسيت: در اين روش پزشك با پوشيدن دستكش و استفاده از ژل لغزنده ركتوم روده كوچك را بررسي مي كند.

انجام لاپاراسكوپي :

در روش لاپاروسكوپي كه يك روش جراحي است لوله‌ي كوچك فيبر نوري توسط يك دوربين به داخل شكم وارد مي شود كه يك سوراخ در شكم ايجاد مي كند  در اين روش تصاوير مستقيمي از آپانديس و ساير اعضا نشان داده مي شود و در اين روش با مشاهده آپانديسيت مي توان از لاپاروسكوپي استفاده كرد ولي اسن روش نياز به بي‌هوشي عمومي است.

تشخيص آپانديسيت با بررسي كامل و معاينه ي فيزيكي انجام مي شود، در بيماري آپانديسيت فرد درجه حرارت بالا دارد و درد متوسط و يا شديدي در سمت راست شكم خود احساس مي كند كه در هنگام معاينه هم ميزان حساسيت بيمار به لمس سمت راست شكم مشاهده مي شود. در صورتي كه آپانديس ملتهب شود معده بيمار متورم خواهد شد، آزمايش خاصي براي تشخيص آپانديسيت وجود ندارد ولي اگر عفونت باكتريايي در آزمايش شمارش خون افراد مشاهده شود از عوامل آپانديسيت هستند .

اگر زمان براي تشخيص كافي نباشد جراح از  يك لاپاراسكوپي تشخيصي اورژانسي را براي بررسي استفاده مي كند. بيشتر افراد آپانديس طبيعي خود را در طي لاپاراسكوپي تشخيصي از دست مي‌دهند، گاهي كه تشخيص قطعي نيست پزشك حدود  در برخي موارد كه تشخيص قطعي نيست، پزشك حدود ۲۴ ساعت منتظر مي ماند  تا علايم بيمار بهبود پيدا كند، تغيير نكند يا بدتر شود.

سوالاتي كه مي توانيد از دكترتان بپرسيد:

 • آپانديسيت دارم؟
 • نياز به آزمايش‌هاي بيشتري نياز دارم؟
 • بيماري ديگري علاوه بر آپانديسيت دارم؟
 • نياز به جراحي دارم، چه موقع؟
 • خطرات برداشتن آپانديس چيست؟
 • چه مدت بعد از جراحي در بيمارستان بايد بمانم؟
 • بهبودي پس از جراحي چقدر طول خواهد كشيد؟
 • چه مدت بعد از جراحي حالت عادي خواهم داشت؟

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۱:۰۵ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

فيبرم رحمي و حاملگي

فهرست مطالب [نمايش فهرست]

فيبرم رحمي و حاملگي , نكاتي در رابطه با فيبروم رحم در دوران بارداري و اينكه آيا زناني كه داراي بيماري فيبروم هستند مي توانند باردار شوند  يا نه :

آيا خانمي كه فيبروم رحمي دارد، مي تواند حامله شود ؟

همان طور كه درباره اين بيماري گفتيم ؛ بيماري فيبروم رحم يكي از مشكلات و بيماري هاي شايع در بيشتر زنان محسوب مي گردد؛ كه رحم فرد در اين بيماري مكان اصلي شيوع اين بيماري است. در جواب اين كه آيا خانمي كه فيبروم دارد مي تواند باردار شود يا نه مي توان گفت كه بله اين امكان وجود دارد اما نكته بسيار مهم اين است كه اين مورد در ابتدا به تعداد و محل فيبروم هاي رحم بيمار بستگي دارد. در اقدام به بارداري بهتر است كه اگر تعداد فيبروم هاي رحم فرد بسيار زياد و سايز رحم از حد نرمال خارج شده باشد يا اندازه ي فيبروم ها بسيار بزرگ باشد، اولين و بهترين كار قبل از انجام حاملگي انجام مشاوره ي پيش از بارداري است كه در صورت تشخيص فيبروم ، براي بارداري فرد ابتدا درمان به صورت جراحي انجام مي شود و بعد از جراحي در يك فاصله ي زماني مشخص پس از آن فرد مي تواند كه اقدام به بارداري كند.

فيبرم رحمي و حاملگي

گفتيم كه بيماري با روش جراحي مي تواند كه اين عارضه را رفع كند كه جراحي روش ديگر درمان فيبروم‌ ها ، است. انجام جراحي معمولا شامل جراحي‌ هاي مختلفي است. بستن عروق رحمي با لاپاراسكپي كه اين روش معمولا يك روش جديد است كه در اين جراحي معمولا بدون انجام برش و فقط از طريق سوراخ‌ هاي كوچك نيم و يا يك سانتي ‌متري اقدام به وارد كردن دوربين و وسايل جراحي مي‌گردد كه اين جراحي ‌ها با نام جراحي كوچك ‌تر براي درمان شناخته مي شوند كه در اين جراحي با سوزاندن مركز فيبروم‌ هاي كوچك با ليزر يا جريان الكتريكي و آنژيوگرافي شريان ران براي فرستادن مواد انسدادي به شريان رحمي باعث ضعيف شدن خون‌ رساني به رحم و پسرفت فيبروم مي ‌شود. از جراحي باز و يا لاپاراسكپي هم معمولا براي كاهش خون‌ رساني به رحم و جراحي ‌هاي قطعي كه شامل خارج كردن توده فيبرومي است صورت مي گيرد.

بيشتر بدانيد : فيبروم رحم

فيبروم ها درحاملگي چه عوارضي را براي فرد ايجاد مي كنند ؟

همان طور كه در قسمت قبل درباره اين بيماري گفتيم، بسياري از بانوان ممكن است كه در سنين باروري به عوارضي مثل فيبروم رحمي مبتلا ‌شوند كه بايد بگوييم كه فيبروم رحمي از علت هي شايع براي نازايي فرد نيست و فقط ممكن است كه در ده درصد موارد سبب نازايي شود، بزرگ شدن فيبروم ممكن است كه در بيشتر خانم هاي بارداري صورت بگيرد كه با وجود فيبروم در رحم حامله شوند و تغييرات هورموني در اين دوران ممكن است كه فيبروم هايش بزرگ تر شوند.

اما رشد فيبروم معمولا در مادر بارداري كه فيبروم كوچكي دارد تغييري نمي كند، اين افراد معمولا بارداري كم ‌خطر تري را خواهند داشت. در بيشتر مواقع هم حتي مادر بارداري كه فيبروم بزرگي دارد نيز امكان اين كه خطر كمتري پيش بيايد هست، مهم ترين چيزي كه مي تواند مسئله ساز باشد محل قرارگيري فيبروم است. افزايش خطر سقط جنين ، محدوديت رشد جنين در رحم ، زايمان زودرس ، وضعيت نامناسب جنين در رحم ، خونريزي شديد پس از زايمان يا حتي هيستركتومي ( خارج ساختن رحم ) معمولا بر اساس محل و اندازه‌ي فيبروم وجود دارد.

در بيشتر اوقات در اين حالت ممكن است كه در اين دوران در داخل فيبروم ها ، خونريزي ايجاد شود كه درد شديد شكم به صورت حاد و ناگهاني و تب بالا از شايع ترين علل آن خواهد بود كه اين مورد در بسياري از موارد اين علائم با شكم حاد جراحي يا آپانديست يا كيست پاره شده ي تخمدان اشتباه شده و در صورتي كه دقت نشود و تشخيص صحيح صورت نگيرد ممكن است باعث انجام جراحي غير ضروري در دوران بارداري مي شود كه عوارض فراواني از جمله زايمان زودرس به دنبال خواهد داشت. در صورتي كه در داخل فيبروم در بارداري، خونريزي صورت بگيرد لازم است كه بيمار سريعا در بيمارستان بستري شود تا زمان كنترل خود به خودي علايم و قطع درد.

 مطالعه كنيد : سوالات مهم در رابطه با فيبروم رحم

با مسكن و تب بر تحت نظر قرار بگيرد. در بيشتر مواقع هم فرد نياز به جراحي ندارد. تنها علت سقط جنين در سه ماه اول يا دوم بارداري بروز فيبروم هاي متعدد زير مخاطي هستند كه در داخل لايه ي داخلي رحم به شكل برجسته هستند. وجود همين فيبروم ها هستند كه در بيشتر اوقات باعث سقط هاي مكرر جنين ( بيش از سه سقط در سابقه بيمار ) مي شوند كه در اين صورت جهت پيش گيري از سقط ضروري درمان جراحي و برداشت فيبروم ها قبل از اقدام به بارداري بايد انجام بگيرد. در بيشتر مواقع يكي از علت هاي زايمان زود رس در بيمار هم ممكن است كه به خاطر فيبروم هاي زير مخاطي كه به علت كم كردن فضاي داخلي رحم مي شود صورت مي گيرد و معمولا باعث ايجاد زايمان زودرس در بارداري شوند.

در قسمت تحتاني و نزديكي دهانه ي رحم وجود فيبروم هاي بزرگ ممكن است كه در ماه آخر بارداري و در هنگام زايمان طبيعي ، يكي از از علت هاي انجام ضروري سزارين شود و آن هم به اين علت كه در اثر بزرگ تر شدن فيبروم كه باعث عدم پيشرفت زايمان مي شود ممكن است كه به صورت مانع در راه خروجي جنين عمل كند كه در اين هنگام براي خارج كردن نوزاد انجام عمل سزارين بسيار ضروري است.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۵:۵۱ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

برخي سوالات متداول در رابطه با فيبروم رحم

فهرست مطالب [نمايش فهرست]

برخي سوالات متداول در رابطه با فيبروم رحم ,  سوال و جواب در رابطه با بيماري فيبروم رحم در زنان , در رابطه با فيبروم رحمي در زنان و دوران بارداري بيشتر بدانيد :

اگر در هنگام عمل سزارين ، هم زمان فيبروم رحم نيز وجود داشته باشد ، آيا مي توان كه در همان زمان اقدام به برداشت فيبروم يا ميو مكتومي كرد ؟

در جواب اين سوال كه آيا حين جراحي سزارين مي توان اقدام به برداشت فيبروم فرد كرد بايد گفت كه خير و اين كار اصلا نمي توان انجام داد، و به طور كلي هيچ كدام از پزشك ها و جراح ها بر اين كار اتفاق نظر ندارند و بر اين باورند كه بهتر است در هنگام عمل سزارين برداشت هم زمان فيبروم به هيچ وجه صورت نگيرد، علت اين نظر هم براي اين است كه چون در دوران بارداري بافت رحم و ضمائم آن معمولا بسيار پر خون است و در صورتي كه اين اندام به هر شكلي مورد دست كاري و جراحي قرار بگيرد در اين صورت احتمال خونريزي شديدي از جاي فيبروم بسيار وجود دارد كه در اين صورت در عدم كنترل آن بسيار امكان دارد كه جراح مجبور باشد تا براي حفظ جان بيمار به برداشت كامل رحم اقدام نمائيد.

سوالات متداول در رابطه با فيبروم رحم

آيا احتمال بدخيم شدن فيبروم ها وجود دارد ؟

درباره اين تومور گفتيم كه فيبروم، يك تومور توپر و كروي شكل است كه در رحم بيمار شكل مي گيرد كه معمولا اندازه اش هم بسيار متغير است نكته مهم اين كه فيبروم ممكن است رشدي سريع يا بسيار كند و تدريجي داشته باشد. درباره اين سوال كه آيا فيبروم ها بدخيم هم مي شوند مي توان گفت كه بله اين اتفاق ممكن است كه بيفتند، خوشبختانه احتمال بدخيم شدن آن خيلي كم و تقريباً نزديك به صفراست.

بيشتر بخوانيد : فيبروم رحم

در صورتي كه فيبروم هاي كوچك پس از يائسگي به صورت ناگهاني و بدون هيچ گونه تحرك هورموني شروع به رشد سريع و ناگهاني كنند اين احتمال بدخيمي در اين موارد معمولا بيشتر است. در اين مورد لازم است تا در شك به بدخيمي احتمالي سريعاً عمل جراحي برداشت رحم و ضمائم يا « هيستركتومي » براي بيمار انجام گيرد. درباره نوع بدخيم فيبروم ها بايد بگوييم كه خوشبختانه درصد بسيار كمي از فيبروم ها هستند كه بدخيم هستند و يا اينكه ممكن است در آينده به يك تومور بدخيم تبديل شوند كم است. ليوميوم ساركوما نوع بدخيم اين تومور است.

با اين كه هنوز بين پزشكان در اين كه فيبروم ها بعداً بدخيم مي شوند يا اينكه بعضي فيبروم ها از ابتدا بدخيم هستند ، اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما نتيجي كه محققان در انجام مطالعات به دست اوردند اين است كه آن ها بر اين باورند كه ليوميوم ساركوما از ابتدا يك تومور جداگانه است كه خود خاصيت بدخيمي را دارد. معمولا انتشار اين نوع در بدن بيمار به اين شكل است كه پس از اين كه ليوميوم ساركوما تمام بافت ها و اعضاي مجاور رحم را آلوده كردند سپس از راه جريان خون و لنف، در تمام نقاط بدن گسترش پيدا مي كند. استخوان ها، ريه ها و كبد نيز از شر اين تومور بدخيم در امان نيستند و معمولاً به اين اندام ها نيز دست اندازي مي كند. بيشتر متخصصان زنان و زايمان بيشترين تاكيد را بر اين دارند كه اساساً به هيچ وجه نبايد خونريزي هاي دوران يائسگي را ساده و جزئي تلقي كرد.

خونريزي و ترشح غير عادي، به خصوص بعد از سن يائسگي بروز اختلال يا درد هنگام ادرار كردن مقاربت دردناك درد در ناحيه لگن شايع ترين علادم سرطان رحم است كه پزشكان بر اين علائم بسيار تاكيد دارند.

بنابراين حتما توصيه مي شود كه چنان چه اگر خانمي دچار يكي از علائم فوق باشد، بهتر است تا در اولين فرصت و هرچه زودتر به پزشك مراجعه كند تا به اين ترتيب پزشك با انجام معاينه و آزمايش هاي لازم ، مشكل فرد را تشخيص داده و براي درمان اقدام كند.

معمولا پس از يائسگي به علت اين كه ترشحات هورموني در تخمدان ها صورت نمي گيرد، در اين هنگام فيبروم هاي رحمي هستند كه تغيير شكل مي دهند و معمولا شروع به چروكيده شدن و كوچك شدن مي كنند و در بيشتر اوقات هم گاهي ممكن است تا در داخل آن ها رسوب كلسيم ايجاد شود كه بهترين راه در اين مواقع اين است كه هيچ گونه اقدامي خاصي جز كنترل ساليانه با سونوگرافي رحم لازم نيست كه صورت بگيرد.

آيا درمان هاي غير جراحي نيز براي فيبروم رحم وجود دارد؟

در درمان فيبروم معمولا بيشتر افراد و پزشك ها آخرين مرحله در درمان فيبروم رحمي را انجام روش جراحي قرار مي دهند. معمولا در اين روش پزشك سعي بر اين دارد كه ابتدا در صورت وجود امكان فقط فيبروم ها را از رحم بيمار جدا كند اما در بيشتر مواقع كه پزشك نتواند اين كار را انجام دهد و انجام چنين شرايطي وجود نداشته باشد تنها راه ممكن برداشتن رحم فرد است.

اما امروزه حتي الامكان سعي مي شود كه از روش هاي طبي براي درمان استفاده شود تا به اين ترتيب ريسك جراحي به بيمار تحميل نشود. امروزه در درمان بدون جراحي بيشتر پزشكان از دارو هايي كه به صورت تزريقي و خوراكي در دسترس هستند به بيمار تجويز مي كنند كه مصرف اين دارو ها مي توانند تا زماني كه فرد به سن يائسگي برسد بر روي قاعده گي فرد تاثير گذار باشد و معمولا دوره ي قاعدگي هاي فرد را طبيعي كرده و تا حدود زيادي مي تواند كه ميزان خون ريزي و درد بيمار را كاهش دهند كه معمولا پس از شروع يائسگي و به علت قطع ترشح هورمون هاي تخمداني فيبروم ها به تدريج كوچك تر و چروكيده تر مي شوند. در مورد اين درمان ها تصميم گيري ها به عهده جراح و متخصص زنان صورت مي گيرد كه آن هم بر اساس معاينه و شرايط فيبروم است. يكي ديگر از روش هاي درماني فيبروم ها استفاده از درمان هاي طب سنتي است كه درمان در اين صورت بر اساس مزاج خانم و ساير روش هاي اين طب به درمان فيبروم رحم صورت مي گيرد.

مهم ترين توصيه ما به بيشتر خانم هايي كه دچار مشكل فيبروم رحم هستند و از اين عارضه رنج مي برند و مخصوصا آن دسته از خانم هايي كه قصد باردار شدن را دارند به طور جدي توصيه مي شود حتما قبل از استفاده از عمل جراحي يا استفاده از هرگونه دارو هايي شيميايي كه ممكن است به نازائي هم منجر شود درمان با طب سنتي را حتما در اولويت قرار دهند تا در صورت امكان فيبروم اين خانم ها بدون مشكل و به شكل طبيعي درمان گردد. نكته مهم ديگر در اين باره اين كه بهتر است تا مشاوره با يك طبيب حاذق طب سنتي براي درمان فيبروم رحم را به هيچ وجه فراموش نكنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۴۱ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

فيبروم رحم چيست؟

فهرست مطالب [نمايش فهرست]

درمان فيبروم , فيبروم رحم چيست؟ : يكي از توده هاي خوش خيمي كه احتمال بدخيم شدن، بسيار كم است فيبروم است در واقع شايع ترين توموري كه در خانم ها به وجود مي آيد فيبروم است. درباره اين بيماري طبق آمار هاي جهاني كه به دست آمده ميزان ابتلا به اين تومور را در خانم ها از ۲۵ تا ۶۰ درصد گزارش كرده اند. در واقع فيبروم رحم يا تومورخوش خيم عضله ي صاف رحم كه يكي از شايع ترين تومور هاي لگني در نزد بيشتر خانم ها است كه اين تومور در پنجاه درصد زنان و ممكن است كه در سنين باروري بين ۲۵ تا ۴۰ سالگي در افراد ديده شود.

فيبروم رحم

طبق آمار به دست آمده خانم هاي مبتلا به اين توده در كشور ما حدود ۴۰ درصد است يعني ۴۰ درصد از خانم ها فيبروم دارند. اين بيماري به اين شكل است كه در اين بيماري بافت ‌ها و سلول ‌هاي ماهيچه‌ اي كه ديواره رحم را مي‌سازند، درون ديواره رحم و پيرامون آن غده ‌هاي غير سرطاني مي‌ سازند. تعريف خيلي روشن درباره فيبروم اين كه فيبروم در واقع رشد غيرطبيعي ديواره رحم است. مهم ترين عارضه جدي آن اين است كه اين بيماري مي‌تواند كه باعث نازايي در بيمار شود. معمولا بيشتر بيماران كه به اين سرطان مبتلا هستند بيماراني هستند كه آن ها نسبت به قد شان افزايش وزن بالايي را دارند و در بيشتر خانم هايي كه بچه دار شده اند درصد ابتلا به بيماري بسيار پايين است.

انواع فيبروم رحم

درباره انواع فيبروم ها بايد بگوييم كه نوع فيبروم ها را معمولا بر اساس محل آن در رحم فرد تقسيم بندي مي شوند. داخل عضله رحم شايع ترين محل وجود آن ها است كه به آن فيبروم اينترامورال مي گويند. نوع ديگر فيبروم ، ساب سروزال است كه به صورت توده ي برجسته اي خارج رحم شكل مي گيرد ؛ و يكي از نادر ترين شكل فيبروم هم زير مخاطي است كه در داخل حفره رحم هستند. همان طور كه گفتيم فيبروم زير مخاطي از همه انواع فيبروم ها نادر تر است كه علائمي كه در فرد بروز مي دهد در صورت دچار شدن به آن اين است كه با دچار شدن به خونريزي شديد قاعدگي و نازايي همراه است.

انواع فيبروم رحم

نوع ديگري از فيبروم هم وجود دارد كه علاوه بر سه نوع فيبروم ذكر شده اين نوع فيبروم كه فيبروم پايه دار ناميده مي شود و در قسمت هاي داخل حفره رحم و بيرون رحم به وجود مي آيد و در واقع از آن جهت پايه دار نام دارد كه محل استقرار آن در رحم طوري است كه به وسيله يك پايه به ديواره رحم متصل شده است.

شايع ترين علامت فيبروم هاي رحمي چيست ؟

فيبروم ها ممكن است كه در بيشتر مواقع در رحم فرد بدون هيچ علامتي وجود داشته باشد البته فيبروم هاي كوچكي كه در رحم و اندازه ي كوچك تر هستند مي توانند بدون علامت باشند و اين نوع توده فقط هنگام انجام سونوگرافي هاي به صورت اتفاقي تشخيص داده مي شوند. درد هاي لگني ، افزايش خونريزي هاي قاعدگي ، درد شديد زمان قاعدگي و تكرر ادرار ( به علت فشار روي مثانه ) و نازايي معمولا عوارضي هستند كه در پنجاه درصد بيماران ديده مي شود.

از آن جايي كه هرچه قدر كه اندازه فيبروم بيمار بزرگ تر باشد كاملا مشخص است كه علائم بيشتري را هم در فرد ايجاد مي كند كه اين علائم معمولا بسته به اينكه در چه قسمتي از رحم بيمار قرار داشته باشد، مي تواند متفاوت باشد. همان طور كه گفتيم خونريزي هاي شديد ماهانه و حتي بين سيكل هاي عادت ماهانه از شايع ترين علامت آن است كه اين علائم ممكن است كه با درد در ناحيه زير شكم و كمر نيز ادامه داشته باشد. همه فيبروم ها معمولاً علت شايعي براي نازايي در افراد نيست و و نازايي فقط در ده درصد موارد ممكن است صورت بگيرد و آن هم در فيبروم هاي بزرگ كه زير مخاطي هستند بسيار ممكن است كه باعث نازايي شوند كه درمان آن ها قبل از حاملگي حتما ضروري است.

درمان فيبروم رحم

جز در مواردي كه تعداد آن ها زياد يا بزرگ بوده باشد و اين فيبروم ها بيشتر فضاي داخل رحم را اشغال كرده باشند در اكثر موارد، باعث سقط جنين هم نمي شوند همان طور كه گفتيم مگر آن اگر فيبروم در بيشتر قسمت سطح خارجي رحم بتواند رشد كند، به اين ترتيب مي تواند كه بر اندام هاي اطراف رحم مثل مثانه ، رود بزرگ و مجاري ادراري فشار زيادي را وارد كند و در راه تخليه اين اندام ها در نتيجه انواع انسداد را ايجاد كند؛ كه در اين حالت ممكن است كه باعث سقط يا زايمان زودرس در فرد شود. اين بيماري نشانه هاي ديگري هم دارد كه در بيشتر اوقات با عوارض آپانديس و كيست اشتباه گرفته مي شود.

كم خوني ، رنگ پريدگي و خستگي زياد در كنار درد هاي شديد در ناحيه شكم ، لگن و مهره هاي تحتاني در بسياري موارد ناشي از فيبروم هاي رحمي است. در صورتي كه اندازه فيبروم ها به قدري بزرگ باشد كه بر روي حالب ها فشار وارد كند مي تواند سبب ورم كليه ها گردد كه اين هم از علل هاي وجود فيبروم است.

درمان قطعي فيبروم هاي رحم

درمان فيبروم رحمي : همان طور كه درباره فيبروم گفتيم توده‌ هاي گوشتي كه در لايه ‌هاي مختلف رحمي يافت مي ‌شوند و اندازه‌ هاي كاملا متفاوتي را دارند ؛ ممكن است كه اين فيبروم ها از دو ميلي متر تا ۱۰ سانتي متر و بزرگ‌ تر باشد و در واقع بايد گفت كه بيشتر فيبروم هاي كه رحم خانم ها به وجود مي آيد در اندازه هاي كوچك بدون علامت هستند و راه كشف اتفاقي آنها فقط با انجام سونوگرافي است گفتيم كه فيبروم هاي كوچك معمولا عارضه خاصي را ندارند و با توجه به بي علامت بودن آن ها، اقدام خاصي هم براي اين فيبروم لازم نيست. تنها نكته مهم اين كه بيمار فقط جهت كنترل سايز فيبروم ها بايد هر سه تا شش ماه يك بار تحت سونوگرافي فرار بگيرد. در صورتي كه بيمار علائمي مثل درد شكم و مشكلات قاعدگي را داشته باشد براي درمان بايد اقدام به درمان جراحي يا درمان طبي كند.

 

نكته مهم براي درمان در فيبروم هاي بزرگ و علامت دار درمان قطعي اين است كه برداشت فيبروم با جراحي و يا « ميو مكتومي » است كه در آن احتمال عود فيبروم در محل هاي ديگر رحم مدتي پس از جراحي نيز ممكن اسن وجود داشته باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۶:۲۲ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

بهترين ليزر موي زائد براي پوست شما كدام است؟

فهرست مطالب [نمايش فهرست]

بهترين ليزر موي زائد براي پوست شما كدام است؟ : امروزه دستگاه هاي ليزر زيادي وجود دارد كه اين دستگاه ليزر موهاي زائد عبارتند از : ليزرينگ (LASERING) ، كاتراكول­گايد (Cutera CoolGlide) ، بايسون (Bison)، اپي تاچ پلاس (EpiTouch Plus). اگر بخواهيم درباره دستگاه هاي ليزر اطلاعاتي را به دست بياوريم ممكن است كه در سايت هاي كه مراجعه مي كنيد فقط درباره شركت هاي سازنده اطلاعاتي را به دست بياورديد ؛ زيرا تمام شركت هاي سازنده ليزر معمولا از تكنولوژي خود دستگاه اطلاعاتي را در اختيار مراجعه كنند گان قرار مي دهند و آن ها توجه خاصي به تفاوت ميان ليزر ها ندارند.

ليزر مناسب براي پوست شما

تعداد معدودي از ليزر هاي موهاي زائد هستند كه در وب سايت هاي مختلف با آنها روبرو مي شويد ؛ و اين ممكن است كه براي آن شخصي كه متقاضي ليزر موهاي زائد است و براي اين كار پرسش هاي زيادي براي انتخاب دستگاه مناسب نوع پوست و مو براي ليزر موهاي زائد ، دارد به وجود مي آيد. ما در اين قسمت براي شما خلاصه اي از نحوه كاركرد و جوانب مثبت و منفي چهار ليزر رايج كه بيشترين كاركرد را در ايران دارند ارائه مي كنيم. شما با مطالعه اين بخش مي توانيد كه يك تصميم آگاهانه تري را در انجام ليزر تان بگيريد.

ليزر Nd YAG (مناسب براي پوست هاي تيره) چگونه كار مي كند :

ليزر Nd YAG معمولا اين دستگاه كه مثل ساير دستگاه هاي ليزر براي رفع موهاي ليزر استفاده مي شود و مناسب براي رفع موي زائد در پوست هاي تيره است، دقت اين ليزر بسيار بالا است و اين دستگاه ملانين موجود در پياز مو را به سادگي تشخيص مي دهد و توسط همين ملانين ها باريكه نور اين ليزر جذب مي شوند. درباره ملانين بايد گفت كه رنگدانه هاي تيره موجود در پوست و مو در واقع عمان ملانين است.

ليزر مناسب براي پوست هاي تيره

از آن جايي كه ممكن دارد كه بعضي از دستگاه هاي ليزر نتوانند فرق بين ملانين در مو و ملانين تيره در پوست را تشخيص دهند و به دليل هم امكان آسيب وجود دارد زيرا كه و ممكن است ملانين موجود در پوست را مورد هدف قرار دهند. پس همان طور كه گفتيم اين بدان معناست كه اين دستگاه ها توانايي براي صدمه زدن به پوست را دارند. ليزر ND YAG  اين ليزر به دليل دارا بودن طول موج بلند مي تواند كه به سادگي به درون پوست نفوذ كند و به اين ترتيب از لايه اپيدرم و ملانين موجود در پوست هم عبور مي كند و دقيق اشعه به لايه هاي كه فوليكول هاي مو در آن قرار گرفته اند مي رسد و به اين صورت در ملانين هاي موجود در ريشه موها جذب مي شود. همان طور كه در ابتدا هم گفتيم مناسب براي موها ي تيره است و بر روي موي روشن و نازك تاثير چنداني ندارد.

جوانب مثبت ND YAG :

ليزر Nd:YAG اولين نكته مثبت اين ليزر اين است كه نسبت به ديگر ليزرهاي رفع موي زائد اين ليزر طول موج بلندتري را دارد. علاوه بر اينكه براي پوست تيره ايمن است ، بهترين مزيت اين ليزر هم اين است كه براي از بين بردن پاپيلا (آخرين لايه موجود در پوست) بيشترين قدرت و تاثير را دارا مي باشد.

جوانب منفي Nd YAG :

از آن جايي كه اين ليزر كمترين جذب ملانين را دارد ممكن است كه براي رسيدن به نتيجه مطلوب، به جلسات درمان بيشتري در درمان با اين ليزر نياز باشد. در رفع موهاي نازك و ضعيف امكان دارد تا درد بيشتر و تاثير كمتري بر روي موي نازك و ضعيف بگذارد.

* نام برخي برند هاي موجود در بازار : كاتراكول ­ گايد (Cutera CoolGlide)، ساينور ­ اليت (Cynosure Elite)، كندلا جنتل ياگ (Candela GentleYAG)

ليزر الكساندرايت (مناسب براي پوست زيتوني) چگونه كار مي كند؟

يكي از معروف ترين و مشهور ترين دستگاه هاي رفع موي زائد كه در بين رقباي ديگر سر تر است ليزر الكساندرايت است يكي از دلايلي كه باعث ارجحيت اين ليزر با ساير رقبا شده است داشتن طول موج بالاي اين ليزر ايت كه كمي بلندتر از طول موج برخي ديگر از ليزر هاست ؛ كه باعث شده تا از آن در گستره وسيعي از رنگ پوست از جمله پوست زيتوني قابل استفاده شود.

ليزر الكساندرايت

جوانب مثبت ليزر الكساندرايت :

سايز بزرگ نقطه هدف (اسپات سايز) و نرخ تكرار زياد آن يكي از عمده مزاياي استفاده از ليزر الكساندرايت مي باشد كه در توضيح يعني به اين معناست كه سطح بزرگتري از پوست سريعتر مي تواند كه مورد درمان قرار دهد؛ و همين علت هم اين ليزر را به يكي از سريع ترين ليزر هاي رفع موي زائد تبديل كرده است كه طرفداران بسياري را دارد.

جوانب منفي ليزر الكس :

درست است كه طول موج بسيار بالايي دارد اما آسيب به پوست در استفاده از اين دستگاه ممكن است كه به وجود بيايد زيرا علي رغم طول موج بلندش ، مقدار جذب ملانين براي اين ليزر بسيار بالا است و براي همين هم اشعه آن توسط ملانين پوست نيز جذب شود ، بنابراين تغيير رنگ و سوختگي در پوست هاي روشن ريسك بسيار بالايي دارد. تكنسين ليزر بايد بسيار ماهر باشد.

* نام برخي برند هاي موجود در بازار : بايسون (Bison) ، ساينوسور آپوجي (Cynosure Apogee) ، اپي تاچ پلاس (EpiTouch Plus)

بيشتر بدانيد : دستگاه ليزر موهاي زائد الكساندرايت

ليزر دايود ( مناسب براي تمامي انواع پوست ) چگونه كار مي كند ؟

يكي از ليزرها و روش هاي روز براي رفع موهاي زائد در دنياي امروزه استفاده از ليزر دايود است. از اين دستگاه ليزر مي توان در رفع موي زائد پوست هاي روشن، سبزه تا تيره هم استفاده كرد و اين ليزر بسيار هم مناسب است.

جوانب مثبت استفاده از ليزر دايود :

تاثير مثبتي كه دارد به علت طول موج هاي ۸۰۸ و ۸۱۰ نانومتري كه مي تواند به سادگي جذب ملانين هاي شود و به اين ترتيب مي تواند كه به عمق پوست در قسمت فوليكول هاي مو نفوذ مي كند. درباره طول موج بلند ليزر دايود، مي توان گفت كه اين طول موج بالا مي تواند كه صدمات پوستي و عوارض جانبي استفاده از آ را به حداقل برساند.

جوانب منفي دايود :

از آن جايي كه اين ليزر يكي از جديدترين دستگاه هاي ليزر است و به همين خاطر هم عوارض جانبي خاصي در چند سال اخير براي ليزر دايود گزارش نشده است.
* نام برخي برندهاي موجود در بازار : ليزرينگ (LASERING) ، اس پي ال ۱۰۰۰(SPL 1000)، سوپرنو ايكس ال (Superno XL) ، ليزرليت (LaserLite).

بيشتر مطالعه كنيد: دستگاه ليزر دايود

ليزر روبي ( مناسب براي پوست هاي روشن ) چگونه كار مي كند ؟

از قديمي ترين دستگاه هاي ليزر براي رفع موهاي زائد، ليزر روبي است كه از سال هاي بسيار قبل مورد استفاده قرار مي گرفته است ؛ و از آن جايي كه اين ليزر طول موج بسيار كوتاهي را دارد و به همبن علت هم جذب اين امواج توسط ملانين ها كار بسيار آساني است وبر عكس دستگاه هاي كه در بالا اشاره كرديم نكته قابل اهميت درباره اين ليزر اشاره به اين مورد است كه از ليزر روبي فقط مي توان كه براي پوست هاي خيلي روشن با موهاي روشن مناسب است.

جوانب مثبت ليزر روبي :

مزيت اين ليزر اين كه براي پوست هاي روشن و اروپايي بسيار موثر است

جوانب منفي ليزر روبي :

ليزر روبي تنها براي پوست هاي روشن استفاده مي شود و اين در واقع به دليل توانايي جذب امواج اين ليزر توسط ملانين ها است.

* نام برخي برند هاي موجود در بازار: روبي استار (RubyStar) ، پالومار اي ۲۰۰۰(Palomar E2000)


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۱:۲۰ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]

ليزر الكساندرايت چيست ؟

فهرست مطالب [نمايش فهرست]

ليزر الكساندرايت چيست ؟ : امروزه يكي از راه هاي خلاص شدن از شر موهاي زائد در سراسر بدن، انجام ليزر موهاي زائد است كه اين روش مي تواند به عنوان بهترين روش ها باشد يكي از پيشرفته ترين دستگاهاي ليزر دنيا براي از بين بردن موهاي زائد براي هميشه است استفاده از ليزر با دستگاه ليزر الكساندرايت است. در بين ساير دستگاه هاي ليزر معمولا اين ليزر يكي از پر كاربرد ترين ليزر هايي است كه در طول موج ۷۵۵ نانومتر، در رنج طول موج مادون قرمز نزديك كار مي كند.

ليزر الكساندرايت چيست

ليزر هاي الكساندرايت به صورت Q-Switch هم معمولا در دسترس هستند. درباره اين حالت بايد بگوييم كه در اين حالت ليزر مي تواند كه پرتو هايي را با شدت بسيار بالا ودر پالس هاي بسيار كوتاه توليدكند. قابل تنظيم بودن طول موج و ميزان انرژي براي از بين بردن هر نوع مو در واقع يكي از خصوصيات منحصر به فرد اين دستگاه مي باشد. نظر بسياري از كارشناسان ليزر در باره اين دستگاه اين است كه دستگاه ليزر الكساندرايت يكي از قدرتمندترين و پر تاثيرترين ليزر ها از ميان موارد بسيار ديگر است. يكي از مزيت هاي ديگر اين دستگاه اين است كه دستگاه الكساندرايت مجهز به سيستم خنك كننده مخصوص است كه اين مي تواند براي جلوگيري از سوزش مناسب باشد.

طرز كاركرد اين ليزر چگونه است ؟

درباره اين دستگاه در بخش قبل گفتيم كه ليزر الكساندريت يك نوع از دستگاه ليزري است كه از كريستال الكساندريت نوري با قدرت بسيار زياد را از عبور مي‌دهد. هنگامي كه نور با گذشتن از اين كريستال پرتوي با طول موج ٧۵۵ نانومتر توليد مي‌ كند مي تواند كه موهاي زائد را از بين ببرد. در اين دستگاه كه يكي از قدرتمند ترين دستگاه هاي رفع موي زائد است براي از بين بردن موها معمولا طول موج هاي بالايي با انرژي بسيار بالا از ليزر ساطع شده و به انرژي گرمايي تبديل شده است كه با هدف قرار دادن منطقه خاصي از بافت بدن انجام مي شود. در واقع درباره كاركرد ليزر الكساندرايت مي توانيم بگوييم كه عملكرد آن به صورت فتوترموليز است: و به اين معني كه يك منطقه بصورت انتخابي با استفاده از نور ليزر گرم مي شود. در نوع كار اين ليزر مي توان به اين مورد اشاره كرد كه اين ليزر باعث تخريب مختصر و مفيد بافت جراحت شده و مناطق سالم اطراف آن بدون هيچ تغييري باقي مي مانند.

نوري كه از ليزر الكساندرايت بيرون مي آيد قرمز رنگ است. از ديگر مزيت هاي اين دستگاه اين است كه مي‌توان دستگاه ليزر الكساندريت را در حالت Q- Switiching قرار داد تا به اين صورت پرتو نوري بسيار پرتوان را در پالس هاي كوچك توليد كند. در رفع موهاي زائد وجود چنين مكانيسمي مي تواند كه بسيار مؤثر و موفق عمل كند.
نكته مهم : در مورد طول موج پرتو نوري اين است كه اين طول موج در واقع فاكتوري است كه تعيين مي‌كند كه ليزر بايد تا چه عمقي در پوست نفوذ كند.

ليزر الكساندرايت به چه منظوري استفاده مي شود؟

اين دستگاه كه يكي از قدرتمند ترين دستگاه هاي ليزر در آمريكا است بر اين اساس هم سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) معمولا طيف وسيعي از اين دستگاه ها را داراي طول موج خاص در طيف مادون قرمز (۷۵۵ نانومتر) هستند براي حل و درمان انواع مشكلات پوستي تاييد كرده است. كه اين موارد شامل : Ta2Eraser و Apogee ® (cynosure, Massachusetts, USA) و Accolade TM(cynosure, MA, USA) است.

مهم ترين مكانيسم اثر ليزر در رفع موهاي زائد است. در پوست هاي مختلف برداشت موهاي زائد به وسيله ليزر از آن جايي كه بر پايه جذب انتخابي نور نهاده شده است و اشعه ليزر بدون آن كه به سطح پوست آسيبي وارد را كند مي تواند از پوست عبور كند و به اين ترتيب جذب فوليكول هاي مو مي شود؛ بنابراين ملانين بهترين و مهمترين ماده بيولوژيكي هدف براي بكارگيري جذب انتخابي ليزر به منظور رفع موهاي زائد است.

اختلالات پوستي زير را مي توان با پرتوهاي ليزر اكسلاندرايت درمان كرد

 • ضايعات عروقي
 • لكه هاي پوستي
 • رفع موهاي زائد
 • حذف تاتو

ضايعات عروقي

ضايعات عروقي كه به شكل خال هاي عنكبوتي كه در بدن يا صورت فرد ممكن است ظاهر شود كه معمولا به شكل مادر زادي ممكن است به وجود آمده باشد. (ناهنجاري هاي عروقي)

* هدف قرار دادن رنگ دانه هاي قرمز با پرتو هاي خفيف (هموگولوبين)

لكه هاي پوستي

ممكن است كه بر اثرعواملي مثل افزايش سن لكه هايي بر روي صورت فرد ظاهر شود لكه هايي مثل كك و مك هاي مادرزادي و انواع خال هاي گوشتي

* براي رفع اين لك هاي پوستي ملانين هاي موجود در روي پوست را با پالس هاي خفيف هدف قرار مي دهند.

رفع موهاي زائذ , ليزر موهاي زائد با الكس

بهترين استفاده از ليزر كه بين بيشتر افراد طرفدار زيادي را هم دارد انجام ليزر مو براي رفع موهاي زائد است كه در اين روش با استفاده از ليزر، فوليكول هاي ماده زائد را كاملاً تخريب و به اين ترتيب امكان رشد موهاي زائد در آن ناحيه خاص را بسيار ضعيف مي كنند.

بيشتر بخوانيد : ليزر موهاي زائد

 • از اين روش براي از بين بردن نقاط مختلفي از بدن كه امكان رشد موي زائد وجود دارد استفاده مي شود كه معمول ترين نواحي بدن عبارت است از : زير بغل ، خط بيكيني ، صورت ، گردن ، پشت ، قفسه سينه و پاها استفاده مي شود.
 • از آن جايي كه اين روش براي موهاي روشن ممكن است كه بي اثر بوده باشد اين روش ليزر براي از بين بردن موهاي تيره بسيار مؤثرتر است.
 • يكي از اين قابليت هاي مهم اين دستگاه اين است كه براي رفع موهاي زائد مي شود كه پالس ها و فلوئنس ها را تنظيم كرد به اين ترتيب براي رفع موي زائد صورت مدت زمان پالس ۲ تا ۲۰ ميلي ثانيه و فلوئنس ۱۰ تا ۴۰ ژول بر سانتي متر مربع تنظيم مي كنند.
 • تكنسين ليزر بايد بسيار عالي كار كند و در افرادي كه پوست تيره دارند بايد بسيار با احتياط تر انجام دهند، همان طور كه گفتيم و از آن جايي كه با اين دستگاه ملانين پوست از بين مي رود ممكن است كه در اين صورت لكه هاي سفيد بر روي بدن آن ها ظاهر شود.

حذف تاتو _ اين دستگاه مي تواند كه هر نوع تاتو را در هر بخش از بدن پاك كند

 • رنگدانه هاي سياه سفيد و آبي و سبز را با استفاده از اين دستگاه ليزر مي توان به راحتي در طي چند جلسه نابود كرد.
 • براي هر نوع كاري بر يك پالس تنطيم مي شود كه در حذف تاتو اين دستگاه بر روي مدت زمان پالس كوتاه ۵ تا ۱۰۰ نانو ثانيه تنظيم شده است.
 • در صورتي امكان رفع و حذف تاتو با اين دستگاه امكان پذير است كه در درمان هاي قبلي براي پاك كردن تاتو زخمي روي بافت وجود نداشته باشد در اين صورت حذف تاتو به وسيله ليزر اكساندرايت به راحتي انجام مي شود.
 • اغلب براي درمان چين و چروك هاي روي پوست مي توان از اين ليزر استفاده كرد.

عملكرد ليزر الكساندرايت روش به چه صورتي است؟

 • بهتر است كه اگر تصميم داريد تا از ليزر درماني براي رفع موي زائد يا تاتو و يا لك و پيس استفاده كنيد بهتر است كه شما قبل از درمان مخصوصا زماني كه رنگ دانه ها در ليزر مورد هدف قرار مي گيرند حتما لازم است كه توسط يك معاينه از سالم بودن مناطق مطمئن شويد زيرا هنگامي كه ليزر انجام دهيد هدف قرار دادن نقاط اشتباه و يا سرطاني نباشد.
 • در حين درمان بيمار حتما بايد از يك عينك محافظ با صفحه مات استفاده كند.
 • متخصص هندپيس ابتدا دستگاه را روي سطح پوست فرد قرار مي دهد و سپس ليزر را فعال مي كند.
 • در بسياري از مراجعه كنندگان ممكن است كه دريافت پالس را مانند برخورد كش به پوست توصيف مي كنند.
 • معمولاً نيازي به بي حسي اما مي توان از كرم بي حسي براي ناحيه مورد نظر استفاده كرد.
 • از آن جايي كه بعضي از دستگاه هاي ليزر مجهز به سيستم سرمايش داخلي هستند پوست در طول درمان خنك مي شود. معمولا محيط اتاق ليزر هم بسيار خنك مي شود.
 • براي تسكين منطقه درمان بلافاصله پس از درمان مي توان از كيسه هاي يخ نيز استفاده كرد.
 • بهتر است تا بيمار براي مدت چند روز در طول درمان در معرض نور خورشيد نبايد قرار بگيرد ؛ و بلافاصله پس از درمان مراقبت هاي اوليه آغاز مي شود.

عوارض جانبي درمان با ليزر الكساندرايت معمولا جزيي است و شامل موارد زير مي شود

 • وجود درد در حين درمان كه معمولا براي كم كردن درد از وسايل سرمايشي خنك كننده پوست و در صورت لزوم از پماد بي حسي استفاده مي كنند.
 • قرمزي، ورم و خارش بلافاصله پس از عمل بروز مي يابد و تا چند روز ادامه دارد.
 • رنگ دانه هاي پوست به ندرت پيش مي آيد كه مقدار زيادي انرژي نوراني جذب كنند، ممكن است كه در اين حالت پوست بيمار دچار تاول شود كه بعد از چند روز اين تاول ها خود به خود برطرف مي گردد.
 • تغيير رنگ دانه هاي پوست: ممكن است كه در اثر ليزر سلول هاي رنگدانه پوست دچار آسيب بشود و به اين ترتيب لكه هاي تيره رنگ و يا روشن تر را بر پوست ظاهر كند.
 • ممكن است كه در ۱۰ درصد بيماران كبودي هايي مشاهده شود كه معمولا بعد از چند روز كبودي ها خود به خود از بين مي روند.
 • عفونت باكتريايي : براي درمان يا پيشگيري از عفونت زخم معمولا پزشك استفاده از آنتي بيوتيك را تجويز مي كند.

چند جلسه درمان را مي توان براي رفع ضايعات عروقي، موي زائد و حذف تاتو پيش بيني كرد ؟

ضايعات عروقي : براي رفع ضايعات عروقي نحوه درمان و تعداد جلسات مورد نياز براي درمان مهم ترين مسئله شكل، اندازي و محل ضايعه و همچنين نوع پوست است كه به اين موارد بستگي دارد. تعداد جلسات مورد نياز براي حذف عروق كوچك معمولا ً بين ۱ تا ۳ جلسه و براي رفع عروق بزرگتر نياز است تا جلسات بيشتري مراجعه شود.

حذف موهاي زائد :

مهم ترين مسئله در اين روش اين است كه دوره درمان كامل باشد زيرا كه در اين روش براي حذف موهاي زائد نياز است تا جلسات متعددي مثلا بين ۳ تا ۶ بار صورت بگيرد. در واقع منطقه مورد نظر، رنگ پوست ، درشتي مو ، جنسيت و غيره در تعيين تعداد جلسات بستگي دارد.

به گفته پزشكان پوست و مو و زيبايي بهتر است كه بين جلسات درمان فاصله اي حدود ۳ تا ۸ هفته رعايت شود. البته پوست حدود ۶ تا ۸ هفته بسته به ناحيه مورد نظر، تميز باقي مي ماند و زمان شروع جلسه بعدي هنگام رويش موهاي ريز جديد است.

حذف تاتو :

براي رفع اين مشكل از روي پوست احتمالا تعداد جلسات متعددي (۵ تا ۲۰ جلسه) را با فاصله حداقل ۷ هفته بين جلسات براي رسيدن به نتيجه مطلوب مورد نياز است. تا تاتو به كل از روي پوست پاك شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۸:۴۸ ] [ behzad moghtader ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By geblog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 27
افراد آنلاین : 1
همه : 7151
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب
کورد پاتوق
کورد پاتوق
کورد پاتوق
سردشت چت
چت